Vážení zákazníci a obchodní partneři,

VYZÝVÁME VÁS, ABYSTE PŘI VSTUPU DO NAŠICH PROVOZOVEN STRIKTNĚ DODRŽOVALI MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM SARS-COV-2 NA ZÁKLADĚ VYVĚŠENÝCH LISTIN.

Děkujeme za pochopení a Vaši součinnost.

Rozumím