Vážení zákazníci a obchodní partneři,

všechny naše provozovny jsou v současnosti OTEVŘENY DLE STANDARDNÍ PROVOZNÍ DOBY, kterou najdete na našich webových stránkách, kde bude také v případě nutných změn aktualizována.

Věnujte prosím také pozornost níže uvedeným opatřením: 

1. OCHRANNÉ PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH CEST

S ohledem na usnesení vlády ČR platné od 19. 3. 2020, ve kterém se všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének), JE VSTUP A POBYT NA KTERÉKOLIV NAŠÍ POBOČCE POVOLEN VÝHRADNĚ S OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM DÝCHACÍCH CEST.

Při nedodržení výše uvedeného jsou pracovníci kterékoliv naší pobočky oprávněni vyzvat dotyčnou osobu bez ochranného prostředku dýchacích cest k okamžitému opuštění areálu pobočky.

2. OMEZENÍ OSOBNÍHO KONTAKTU

VYZÝVÁME VŠECHNY OSOBY, KTERÉ VSTOUPÍ DO AREÁLU NAŠÍ POBOČKY, ABY STRIKTNĚ DODRŽOVALY MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PRO POHYB OSOB NA POBOČCE NA ZÁKLADĚ VYVĚŠENÝCH LISTIN.

Jakékoliv Vaše požadavky zasílejte na e-mailovou adresu pobočky, případně nás kontaktujte telefonicky.

Děkujeme za pochopení a Vaši součinnost.

Rozumím